• Donderdagavond 28/10, 18/11, 02/12 & 16/12

   

  110 euro
 • Dinsdagavond 09/11, 23/11, 07/12 & 21/12

   

  110 euro
 • Dinsdagavond 11/01, 25/01, 08/02 & 22/02

   

  110 euro
 • Woensdagavond 12/01, 26/01, 09/02 & 23/02

   

  110 euro
 • Donderdagavond 20/01, 03/02, 17/02 & 10/03

   

  110 euro
 • Dinsdagavond 08/03, 22/03, 19/04 & 03/05

   

  110 euro
 • Dinsdagavond 15/03, 29/03, 26/04 & 10/05

   

  110 euro
 • Donderdagavond 17/03, 31/03, 21/04 & 12/05

   

  110 euro